piątek, 14 maja 2010

Noc Muzeów w Rastrze - zbieramy na 1%

W sobotę ogólnopolska Noc Muzeów - zapraszamy do Rastra na wystawę Janka Simona "Morze". Będziemy otwarci od 19.00 do 1.00 w nocy. W szczególności zachęcamy zaś do złożenia przy tej okazji podpisu pod apelem do rządu RP o zagwarantowanie 1% budżetu Państwa na kulturę. Akcję organizują Obywatele Kultury (i ty nim możesz być!), a jej celem jest zebranie 100 tys. podpisów, wymaganych do złożenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Pod petycją - jej treść poniżej - będzie się można podpisać również w Rastrze. Czekamy!My niżej podpisani postulujemy zwiększenie wydatków państwa na kulturę do wysokości

co najmniej 1% budżetu

Od 1989 roku kultura jest obiektem łatwych oszczędności państwa, które nie potrafi dostrzec cywilizacyjnych i rozwojowych wartości inwestycji w kulturę i edukację. W roku 2010 w budżecie państwa przeznaczono na kulturę – a to oznacza: na rozwój kreatywności, podnoszenie jakości życia, kształtowanie zdolności pozwalających mierzyć się z nowymi wyzwaniami – jedynie 0,36%. Polski nie stać już na ignorowanie kwestii dostępu do kultury.

To kultura jest zdolna wykreować wizję rozwoju, której Polsce ciągle brakuje. Żeby się rozwijać – potrzeba wizji, potrzeba wiedzy i potrzeba wyobraźni. To poprzez kulturę buduje się społeczny kapitał i porozumienie, poczucie wspólnoty i wyobrażenia przyszłości. To dzięki niej powstaje otwarte na zmiany i wyzwania, mobilne i tolerancyjne społeczeństwo. Dostęp do edukacji, nowoczesne programy rozwoju kultury i nauki oraz nowoczesne instytucje kultury budują twórcze, odpowiedzialne, obywatelskie społeczeństwo przyszłości.

Dążymy też do reformy podziału środków finansowych na kulturę. Mądrze zainwestowany 1% pozwoli przywrócić w szkołach edukację dla kultury, walczyć z funkcjonalnym analfabetyzmem i wykluczeniem. Demokratyczny, społecznie użyteczny i społecznie kontrolowany system podziału środków zapobiegnie marnotrawieniu środków na biurokrację i doraźne cele.

Zakres i skala zmian, jakie w Polsce się dokonują, zależy od ludzi z wyobraźnią i ludzi zdolnych władać powszechną wyobraźnią. Ludzie uczestniczący w kulturze chcą i wiedzą, jak mądrze zmieniać świat.