czwartek, 29 kwietnia 2010

"Kolarze" Libery symbolem nowej polityki polskiej

Opiniotwóczy niemiecki dziennik "Die Welt" opublikował w wydaniu z dnia 20 kwietnia br. obszerny esej Thomasa Schmida "Nowa polityka odprężenia?" poświęcony szansie pokojowego odnowienia stosunków polsko-rosyjskich po katastrofie pod Smoleńskiem. Artykuł ilustruje reprodukcja pracy "Kolarze" Zbigniewa Libery z cyklu "Pozytywy"(2002), której opisem autor puentuje swój tekst. Praca Libery, która jest eksponowana obecnie w ambasadzie polskiej w Berlinie, stanowi w tym względzie dobrą obietnicę, potwierdza - zdaniem Schmida - że pojednanie polsko-niemieckie stało się faktem i że Polska przestała być niewolnikiem swojej historii.
Ach, oby tak perswazyjna moc fotografii Libery faktycznie udzieliła się całemu naszemu społeczeństwu...