poniedziałek, 19 stycznia 2009

"Polskie malarstwo" w niemieckim "Art"


Z okładki styczniowego numeru popularnego niemieckiego czasopisma o sztuce "Art" uśmiecha się obraz Sławka Elsnera z cyklu "Panorama". Temat numeru - "Nowe malarstwo z Polski" czyli: "Lipsk był wczoraj. Jak młodzi polscy artyści zdobyli międzynarodowy rynek". Wewnątrz numeru artykuł Susanne Altmann oraz sylwetki 8 malarzy, oprócz jakże nam bliskich: Bogackiej, Bujnowskiego, Elsnera, Rogalskiego i Sasnala, jeszcze Anna Reinert, Radek Szlaga i Wawrzyniec Tokarski. Całość ma raczej zdrowy, popularyzatorski charakter i jest utrzymana w optymistycznym i pochwalnym tonie.
Dziękujemy :)